LQA

Chất lượng bản địa hóa trò chơi cao nhất thông qua LQA

LQA (Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ) là quy trình giá trị gia tăng bổ sung để đảm bảo trải nghiệm chơi trò chơi đắm chìm và mượt mà giống như ngôn ngữ gốc cho tất cả các ngôn ngữ được biên dịch. Chuyên gia ngôn ngữ người bản địa của từng quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó sẽ chơi trò chơi đã được áp dụng bản dịch và thực hiện các chỉnh sửa trau chuốt cuối cùng cho bản dịch.

- Tối ưu hóa nội dụng cho phù hợp với hình ảnh và hành động trên màn hình

- Điều chỉnh độ dài văn bản

- Kiểm tra văn bản trong hình ảnh

- Đảm bảo văn bản được hiển thị đồng bộ với quá trình chơi trò chơi.

- Kiểm tra và áp dụng các thuật ngữ riêng của thể loại và từng vùng văn hóa.

LQA (Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ) là quy trình giá trị gia tăng bổ sung để đảm bảo trải nghiệm chơi trò chơi đắm chìm và mượt mà giống như ngôn ngữ gốc cho tất cả các ngôn ngữ được biên dịch. Chuyên gia ngôn ngữ người bản địa của từng quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó sẽ chơi trò chơi đã được áp dụng bản dịch và thực hiện các chỉnh sửa trau chuốt cuối cùng cho bản dịch

- Tối ưu hóa nội dụng cho phù hợp với hình ảnh và hành động trên màn hình

- Điều chỉnh độ dài văn bản

- Kiểm tra văn bản trong hình ảnh

- Đảm bảo văn bản được hiển thị đồng bộ với quá trình chơi trò chơi.

- Kiểm tra và áp dụng các thuật ngữ riêng của thể loại và từng vùng văn hóa.