Bản địa hóa

Chúng tôi vận dụng kinh nghiệm của bản thân và tích lũy cơ sở dữ liệu về thuật ngữ đặc biệt để cung cấp dịch vụ bản địa hóa tối ưu.

Bản địa hóa trò chơi có những đặc điểm riêng, đòi hỏi kỹ năng đặc biệt.

 

- Sử dụng thuật ngữ ngắn gọn và chính xác cho từng thể loại.

- Cân nhắc các yếu tố văn hóa cho từng quốc gia.

- Bản địa hóa các nội dung thú vị và đúng xu hướng hiện tại.

- Bảo đảm giữ đúng mọi biến số và thẻ.

Biên dịch

Hiệu đính

1

· QA bằng máy (kiểm tra tính nhất quán của thuật ngữ, thẻ, biến số, ngữ pháp, chính tả, v.v.)

2

· Áp dụng các Thuật ngữ được khách hàng xác nhận và chỉnh sửa.

3

· Chuyên gia ngôn ngữ bản địa kiểm tra lại

4

· Chuyển đổi thành định dạng tập tin khách hàng mong muốn

5

· Bàn giao cho khách hàng

· Phân tích & chuẩn bị văn bản

1

· Bắt đầu biên dịch

3

· Bổ sung các thuật ngữ mới vào Bảng thuật ngữ

4

· Hoàn thành bản dịch

5

· Lập & cung cấp hướng dẫn & bảng thuật ngữ cho từng dự án (Cơ sở thuật ngữ)

2

Chúng tôi vận dụng kinh nghiệm của bản thân và tích lũy cơ sở dữ liệu về thuật ngữ đặc biệt để cung cấp dịch vụ bản địa hóa tối ưu.

Chúng tôi vận dụng kinh nghiệm của bản thân và tích lũy cơ sở dữ liệu về thuật ngữ đặc biệt để cung cấp dịch vụ bản địa hóa tối ưu.

Chúng tôi vận dụng kinh nghiệm của bản thân và tích lũy cơ sở dữ liệu về thuật ngữ đặc biệt để cung cấp dịch vụ bản địa hóa tối ưu.

Bản địa hóa trò chơi có những đặc điểm riêng, đòi hỏi kỹ năng đặc biệt.

 

- Sử dụng thuật ngữ ngắn gọn và chính xác cho từng thể loại.

- Cân nhắc các yếu tố văn hóa cho từng quốc gia.

- Bản địa hóa các nội dung thú vị và đúng xu hướng hiện tại.

- Bảo đảm giữ đúng mọi biến số và thẻ.