Liên hệ

Nếu bạn muốn thảo luận về việc bản địa hóa trò chơi của mình cho thị trường toàn cầu hoặc cần dịch vụ chuyên biệt cho thị trường Hàn Quốc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đảm nhận các dự án nhiều thử thách nhất!

Email

info@bridgetrans.co.kr

ADD

Gangseo-gu, Yangcheon-ro 424 Daeshiyang Plex 830 Ho Seoul, Korea

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Nếu bạn muốn thảo luận về việc bản địa hóa trò chơi của mình cho thị trường toàn cầu hoặc cần dịch vụ chuyên biệt cho thị trường Hàn Quốc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đảm nhận các dự án nhiều thử thách nhất!