บริการแปลภาษา

เรานำประสบการณ์ที่เรามีบวกกับฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะทางที่เรารวบรวมไว้มาใช้ในการให้บริการแปลภาษาที่ได้คุณภาพสูงสุด

การแปลเกมมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับการแปลเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

 

- ใช้คำศัพท์ที่สั้นกระชับและสอดคล้องกับประเภทของเกม

- พิจารณาถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

- แปลด้วยสำนวนที่สนุกสนาน

- ใส่ค่าตัวแปรและแท็กได้อย่างถูกต้อง

การแปล

การตรวจทาน

1

· ตรวจสอบความถูกต้องด้วยระบบ Machine QA (ตรวจสอบความสอดคล้อง แท็ก ค่าตัวแปร ไวยากรณ์ การสะกดคำ ฯลฯ)

2

· ใช้อภิธานศัพท์ที่ผ่านการอนุมัติจากลูกค้า และตรวจแก้ตามความเห็นชอบของลูกค้า

3

· ตรวจทานโดยเจ้าของภาษา

4

· แปลงเป็นไฟล์เพื่อจัดส่ง

5

· ส่งไฟล์

· วิเคราะห์และจัดเตรียมเนื้อหาที่จะแปล

1

· เริ่มทำการแปล

3

· เพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ ลงในอภิธานศัพท์

4

· เสร็จสิ้นการแปล

5

· สร้างคู่มือและอภิธานศัพท์ (ฐานข้อมูลคำศัพท์) ที่ใช้กับโปรเจกต์นั้น ๆ โดยเฉพาะ แล้วส่งให้นักแปล

2

เรานำประสบการณ์ที่เรามีบวกกับฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะทางที่เรารวบรวมไว้มาใช้ในการให้บริการแปลภาษาที่ได้คุณภาพสูงสุด

เรานำประสบการณ์ที่เรามีบวกกับฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะทางที่เรารวบรวมไว้มาใช้ในการให้บริการแปลภาษาที่ได้คุณภาพสูงสุด

เรานำประสบการณ์ที่เรามีบวกกับฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะทางที่เรารวบรวมไว้มาใช้ในการให้บริการแปลภาษาที่ได้คุณภาพสูงสุด

การแปลเกมมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับการแปลเนื้อหาอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

 

- ใช้คำศัพท์ที่สั้นกระชับและสอดคล้องกับประเภทของเกม

- พิจารณาถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเท

- แปลด้วยสำนวนที่สนุกสนาน

- ใส่ค่าตัวแปรและแท็กได้อย่างถูกต้อง